Kom skaderne i forkøbet med intelligente IoT-løsninger og reducér skadesudbetalinger

Intelligente IOT-løsninger minimerer skader og indbrud – og giver besparelser for både kunder og forsikringsselskaber. Som forsikringsselskab kan I forebygge og begrænse skader hos jeres kunder ved at tilbyde sensorer, som kunderne kan benytte i hjemmet og til sporing af ejendele.

Intelligente hjem er sikre hjem

Overvågning af kundernes ejendele og hjem sparer jeres kunder for ærgrelser og jer som forsikringsselskab for udgifter til erstatninger.

Intelligente alarmer sender besked til kundernes mobiltelefoner – eller direkte til vagtselskabet – hvis der fx opstår et utæt vandrør, brand eller oversvømmelse i kælderen. Derved kan de nå at minimere eller helt undgå skaderne.

IoT kan også afsløre skader, der udvikler sig langsommere over tid. Fx har vi sensorer, der kan afsløre skimmelsvamp, og I kan sætte sensorer på vandrørene og dermed forebygge vandspild og vandskader. Kunderne modtager alarmer, hvis der er det mindste udslip eller uregelmæssighed.

Tyveri- og indbrudssikring med smarte sensorer og alarmer

Med smarte hjem og intelligente sensorer, fx bevægelsessensorer eller sensorer på døre og vinduer, der er koblet op til vagtselskabet og til kundens mobiltelefon, får kunderne besked, hvis der er indbrud i huset: En alarm lyder i huset, hos vagtselskabet og hos kunden. Det kan være med til at afkorte tiden, hvor indbrudstyven er i huset, eller få tyven til helt at gå uden om huset.

Lykkes det tyven at komme af sted med ejendele, biler, cykler eller andet, kan effekterne spores ved hjælp af tracking-sensorer.

Få en plug’n’play løsning og kom hurtigt i gang

IoT Denmark leverer en totalløsning med de sensorer og alarmer, der passer til jeres behov. Sigfox er den IoT-teknologi, der er udviklet flest produkter til: Lige nu over 875 forskellige. Netværket er landsdækkende, og abonnementspriserne er lave.

Stop tyven! Før han overhovedet kommer ind i huset.

“Reducér skader i hjemmet gennem intelligent overvågning – både de pludseligt opståede skader og skader som skimmelsvamp eller vandrør, der lækker.”