Få en stabil og fremtidssikret forsyningsinfrastruktur gennem smart IoT-teknologi

IoT i forsyningen højner forsyningssikkerheden og gør, at I kan overvåge infrastrukturen, optimere driften og få overblik over jeres forbrugsdata. I bliver mere effektive og sparer ressourcer – og kan nemmere overholde kravene til bæredygtighed. Samtidig leverer I en bedre service og sikrer forbrugerne mod uheld og uforudsete udgifter.

Intelligente sensorer kan måle alt fra strømforbrug, temperaturer og vandforbrug til luftkvalitet og luftfugtighed. Ved at forbinde enheder og målere får I et samlet billede og kan finde sammenhænge og kombinere viden forskellige steder fra – fx kan I analysere, hvordan nedbør og vandstand hænger sammen i jeres lokalområde og træffe beslutninger om håndtering af vandet ud fra de indsamlede data.

Ved at overvåge forsyningsnettet kommer I driftsproblemer i forkøbet, sparer ressourcer og kan udføre forebyggende vedligehold.

Få en fremtidssikret forsyningsinfrastruktur

Som forsyningsselskab skal I kunne dimensionere og sikre en stabil og fremtidssikret forsyningsinfrastruktur med den størst mulige forsyningssikkerhed, selvfølgelig til lavest mulige omkostninger og med mindst mulig miljøpåvirkning.

Det kræver en struktureret dataopsamling fra alle jeres enheder. IoT Denmark kan levere en løsning til jer baseret på relevante sensorer og måleenheder og det landsdækkende Sigfox-IoT netværk.

Med IoT-teknologi kommer I på forkant

Med indsamling af data får I et datagrundlag, som kan benyttes til at forudsige hændelser som fx vandmangel, oversvømmelser eller brud på vandledningerne. Ved at kombinere forbrugsdata med andre data kan I forudsige driftsproblemer og regulere fjernvarme og vandforsyning – og dermed skabe besparelser på driften. Med en optimal udnyttelse af forsyningsnettet bruger I de lokale ressourcer bedre og kan optimere den langsigtede planlægning af investeringer i nettet.

Kom nemt i gang med en ”fully managed” løsning

Det er nemt at komme i gang med IoT: IoT Denmark leverer sammen med vores partnere en færdig IoT-løsning til jer med de sensorer, der matcher jeres behov. Med Sigfox IoT får I en energieffektiv løsning med lave driftsomkostninger og en høj grad af sikkerhed, fordi vi kører i et lukket netværk.

“Du tager to skruer og så sætter du den (sensoren) op og så kører det. Det er dét der er det fede ved Sigfox. Det behøver ikke være rocket science.”

Peter DreierCivilingeniør hos Ishøj Forsyning

Har du læst vores gratis e-bog om IoT i den danske vandsektor?

Ny teknologi hos vandværkerne er i høj grad med til at imødekomme de krav og forventninger, der er til den danske vandsektor! Med teknologi som IoT kan I fx effektivere og automatisere processer, få indsigt, I kan træffe beslutninger og handle ud fra og give forbrugerne adgang til den information, de efterspørger.

Hent e-bogen her