Lev op til kravene om bæredygtighed, miljø og effektivitet med vores IoT-løsninger til kommuner

IoT sikrer bæredygtighed i jeres kommune og gør, at I kan styre byrum og forsyning mere intelligent. Med helt lavpraktiske IoT-løsninger indenfor fx gadebelysning, affaldshåndtering, trafikafvikling og måleraflæsning, kan I gøre kommunen mere bæredygtig, både når det handler om ressourcer, miljøet og økonomien.

Intelligente IoT-løsninger gør, at I kan udnytte jeres ressourcer bedre på et utal af områder i kommunen:  I kan fx energioptimere og klimasikre bygninger, kloakker og vandløb, udføre klimatilpasning og skybrudssikring. I kan optimere jeres lokale infrastruktur – forsyning, logistik og planlægning, og I kan monitorere indeklimaet på skoler, institutioner og sportshaller.

Kort sagt bliver I både mere effektive, yder en bedre service overfor borgerne og bliver mere bæredygtige – så I lever op til FN’s verdensmål.

Smart Cities og smart mobilitet med IoT Denmark og det verdensdækkende netværk Sigfox

Byer bliver smarte, når lyskryds, vejsensorer, parkeringspladser, vejbelysning, luftkvalitetsmålere og skraldespande kan sende data over IoT-netværket.  Kommunen kan bruge sin IoT-data til at forudsige hændelser og være på forkant – fx ift. oversvømmelser, trafikpropper, anlægsinvesteringer, vedligehold, varmestyring og luftkvalitet.

Få en bæredygtig plug’n’play-løsning, der matcher jeres behov

Som dansk Sigfox-operatør har IoT Denmark adgang til et globalt Sigfox produktkatalog med mere end 875 løsninger og har et tæt netværk af danske partnerskaber. Vores konsulenter hjælper jer med at sammensætte den IoT-løsning, der dækker netop jeres behov. Sigfox IoT er ideelt til jer, der har behov for en energieffektiv og sikker IoT-løsning, der er nem at installere – plug’n’play.

“I sparer ressourcer ved ikke at skulle udføre opsyn og manuelt vedligehold og leverer samtidig en bedre service til borgerne.”