Intelligent styring og fjern-
monitorering skaber effektiviseringer og bedre patientbehandling i sundhedssektoren

IoT kan være med til at forbedre sundhedssektoren og spare ressourcer. Ved at implementere smarte IoT-løsninger på hospitaler og i ældreplejen kan I udføre fjernmonitorering af patienter, smarte senge eller til facility management, energioptimering og rengøring.

IoT giver jer et bedre beslutningsgrundlag

Der er et stort potentiale for Internet of Things – IoT – i sundhedssektoren, da de indsamlede data kan analyseres og bruges som beslutningsstøtte for bedre behandling af patienterne.

IoT-teknologi kan hjælpe patienter og ældre til at blive længere i eget hjem – uden at gå på kompromis med sikkerhed og tryghed.

IoT skaber tryghed

Også i ældreplejen kan smarte teknologier hjælpe ældre borgere og plejepersonale til en bedre service og sikkerhed. Fx med sensorer, der monitorerer de ældre og sender data, hvis de falder, har været inaktive i en længere periode, eller hvis hjemmehjælperen ikke har været forbi.

IoT-sporingsteknologi kan øge trygheden for demente borgere og deres pårørende. IoT-løsninger som armbåndsure, bleer, lagner og senge, der er forbundet med internettet og sender automatiske beskeder videre i systemet, kan hjælpe flere borgere til at blive behandlet i eget hjem – det hjælper borgerne og sparer samtidig ressourcer.

IoT effektiviserer facility management

Sensorer og IoT-netværk bidrager til en mere effektiv styring og administration af hospitaler og plejehjem.

Med trådløse enheder kan I optimere jeres facility management, fx ved at måle og kontrollere temperaturer, luftfugtighed, CO2 og støj. IoT effektiviserer rengøringen ved at måle, hvor meget et rum har været brugt, så I kan tilpasse rengøring og personalefordeling til det aktuelle behov.

Sporingsenheder kan højne effektiviteten på arbejdspladsen, når I implementerer dem i sygehusgrej som senge og instrumenter.

Få en smart og sikker totalløsning baseret på Sigfox IoT-teknologi

IoT gør hverdagen lettere. Vi løser jeres daglige udfordringer og skræddersyr en totalløsning, der effektiviserer jeres arbejde og driften af institutionerne. Vores IoT-netværk kører på Sigfox-teknologien, som er et lukket netværk og derfor meget sikkert. Driftsomkostninger og energiforbrug er lave, og batterilevetiden på den enkelte IoT-enhed er op til 16 år. IoT Denmarks Sigfox IoT-løsninger er ideelle til jer, som ikke ønsker at investere i dyr infrastruktur, og som ønsker en plug’n’play Io- løsning for at kunne sende alarmer og forskellige typer målinger.

brusehoved _ legionella

Legionella – sådan undgår I problemet helt

Læs Jesper Husens blogindlæg om kommunernes håndtering af Legionella
Tryghed i eget hjem

Tryghed i eget hjem
– her kan IoT-teknologien hjælpe

Sådan hjælper IoT-teknologi ældre til at blive længere i eget hjem