Stevns Kommune effektiverer den daglige drift med IoT-løsninger

Stevns Kommune har implementeret tre Sigfox-baserede IoT-løsninger, der gør at de både kan spare tid og penge på kørsel og være med til at sænke CO2-udledningen.

  1. Stevns Kommune bruger IoT-løsninger tre steder i kommunen:
  2. I de offentlige skraldespande, så kommunen kan måle, hvornår de skal tømmes.
  3. Ved Tryggevælde Å og i Højerup gadekær for at måle vandstanden.

Sensorer i vejbelægningen for at måle temperaturen i vejen ift. glatførebekæmpelse.

Vi var med da Stevns Kommune præsenterede løsningerne for Stevns Borgmester, Annette Mortensen, og landets energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt.

Hør mere om hvordan løsningerne kan effektivere det daglige arbejde for kommunens ansatte, fortalt af Jacob Asbjørn Jacobsen, der er Leder af Vej og Materielgård i Stevns Kommune.

Læs mere om Stevns Kommune og deres brug af fordelagtige IoT-løsninger via nedenstående artikel.

Ros til Stevns fra klimaministeren

Er du interesseret i at drage fordel at de muligheder Internet of Things giver, så kontakt os via vores kontaktformular. Så tager vi et uforpligtende møde, enten hos dig eller hos os, hvor vi snakker om jeres muligheder og finder frem til de løsninger der giver jer mest værdi.