Alle vandforsyningsselskaber kender til problemerne med at få præcise data ud fra manuelle målinger hos forbrugerne og udfordringerne med at opdage lækager .

Det kan intelligent aflæsning af vandmålere med IoT-teknologi løse! Ved at indføre intelligent måleraflæsning og smarte ventiler koblede det belgiske Water-link alle husstande i Antwerpen sammen og opnåede besparelser på vandforbruget, højere faktureringsgrader og opdagede 4.000 lækager.

Den intelligente aflæsning udviklede water-link i samarbejde med Hydroko udviklede intelligent aflæsning, der kommunikerer over det belgiske Sigfox-drevne 0G-netværk, drevet af ENGIE M2M.

Casen er på engelsk.

Læs hele casen her