Den tyske logistikvirksomhed FEGA & Schmitt har gennem 50 år fragtet deres varer til elektronikindustrien rundt i Tyskland på paller. Processen var langsom, dyr og med mange fejlleverancer. Derfor indgik virksomheden et samarbejde med Wanzl om smarte transportbure med IoT-sensorer fra BOX ID Systems, som er forbundet til Sigfox 0G-netværket.

Med IoT-løsningen kan FEGA & Schmitt nu spore deres transportbure overalt og følge med i, hvor de er, om de er tomme eller fyldte, eller om der er skader. Det har medført, at transportburene bliver returneret til FEGA & Schmitt efter brug – og har reduceret omkostningerne til nye transportbure med 75 procent.

Læs hele casen om intelligent flådestyring: “FEGA & Schmitt cut cost by 75% with smart roll cages from Wanzl and BOX ID Systems connected to Heliot’s 0G Network”

Casen er på engelsk.

Læs hele casen her