I sidste uge holdt Bjarne Nielsen fra IoT Denmark et indlæg om IoT og digitalisering i Facility Management.

Bjarne fortalte medlemmer af Dansk Facilities Management netværk om, hvordan IoT-enheder og data optimerer forbruget af vand, varme og el i både erhvervsbygninger og boliger og hvordan IoT kan styre og effektivisere arbejdet på udendørsarealer i erhverv og boligbyggeri.

Professor og PH.D. på CBS Jan Damsgaard gennemgik fremtiden for IoT og fortalte, hvordan det vil påvirke vores arbejdsliv.

Mødet gav deltagerne indsigt i, hvordan intelligente bygninger giver bedre drift og på sigt bedre byggeprojekter.

Bjarne Nielsen gennemgik, hvordan vi kan anvende IoT-teknologien til at spare på vores knappe ressourcer og kom med fif til, hvordan vi bidrager til reduktion af Co2.

Han kom også ind på styring af indeklimaet i både kontor og boliger, så brugerne aktivt kan forbedre det.

Han kom ind på, hvordan man tjekker elnettets kapacitet for at undersøge, om der er kapacitet nok til at installere laderstandere eller udvide med flere.

Deltagerne så cases om sporing af aktiver som dyre maskiner og fik en god snak om præventivt vedligehold gennem IoT, så de undgår utilsigtede driftstop.