Medierne er fulde af det! Legionellaen hærger. Og Legionella ér et stort og stigende samfundsproblem.
Der er kritik af kommuner og boligforeninger mange steder i landet, fordi de ikke har et beredskab i forhold til Legionella. Men faktisk kan problemet fuldstændig fjernes med intelligente IoT-sensorer!

Legionella er en sjælden og sygdom, men tallet er stigende, og især for ældre borgere kan lungebetændelsen legionærsyge være dødelig. I 2014 blev der påvist 100-150 tilfælde, mens det tal var steget til 278 i 2017 og 2020 – med 39 dødsfald i 2020, en del på plejehjem.

Derfor er det tankevækkende, at kun 27 procent af kommunerne udfører risikoanalyser i forhold til følsomme befolkningsgrupper. At 48 procent af kommunerne ikke gør, og at 25 procent ikke ved det! (Ifølge en undersøgelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, udarbejdet af Rambøll).

Sparer vi os syge?

Vi ved, at fremløbstemperaturen i vandrør altid skal være over 50 grader og gerne på 55 for at undgå Legionella bakterier. Bakterien trives især i stillestående lunkent vand, fx i blinde rør og varmtvandsbeholdere. Derfor skal der være styr på temperaturerne, både i boligforeninger, plejehjem og andre offentlige institutioner.

I Danmark er vi dygtige til at spare på vandet og varmen. Men spareiveren kan gå ud over sundheden. Får vi skruet for langt ned for temperaturen, så vandet er lunkent, eller er der løbende ikke nok gennemstrømning i rørene, giver vi Legionella bakterien rigtig gode kår.

Men som kommune og boligforening står I nu midt i et minefelt – at køre med høje temperaturer går stik imod miljø- og klimahensyn, det er dyrt, og de høje temperaturer forårsager ovenikøbet mere kalk og dermed mere vedligehold. Det er også dyrt.

Ligesom de gode råd… Og så ikke alligevel!

Vi har løsningen! Og det er faktisk ret enkelt…

For at undgå at køre med unødvendigt høje temperaturer, kan I installere en eller flere IoT-sensorer på rørene. På den måde er I sikre på at køre med temperaturer over 50 grader, så I undgår Legionella. Samtidig undgår I at køre med unødigt høje og dyre temperaturer. Og sparer en masse udgifter!

Hos IoT Denmark mener vi, at kommunerne og boligforeninger skal forebygge i stedet for at behandle. Vores teknologi og de trådløse enheder, vi sætter på vandrørene, kan sikre kommunerne og de udsatte borgere ved at overvåge og måle temperaturen. Med vores løsning kan I nemt og hurtigt tjekke den faktiske temperatur helt præcist – og helt ude hos slutbrugeren, hvis det er nødvendigt. Kommer temperaturen under 50 grader, er det tegn på, at cirkulationen er for langsom – og måler sensoren lave temperaturer i en længere periode, udløser det en alarm, og I kan lynhurtigt regulere temperaturen, så Legionella bakterierne ikke når at formere sig.

Vil I have styr på jeres vandtemperaturer og forebygge sygdom og dødsfald hos jeres svage beboere, så tag fat i mig for en snak om en IoT-løsning. Jesper Husen. Mit nummer er 27 400 200 eller du kan fange mig på mail jh@iotdk.dk

Jesper Husen
Sales Executive

Send mig en mailConnect på LinkedIn

Kommunerne er ikke forberedt på Legionellaudbrud

Legionella har fyldt godt i medierne på det seneste, efter en undersøgelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (udarbejdet af Rambøll) viste, at 56 procent af kommunerne ikke har en ”klar handlingsplan for bekæmpelse af Legionella”, 42 procent har ingen ”klare procedurer for primær og sekundær forebyggelse”, og hele 8 procent aner ikke, om de overhovedet har procedurer for forebyggelse af Legionella.

Læs mere om IoT-løsninger til kommunerne her

Hvad er Legionella og legionærsyge?

Legionærsyge er en lungebetændelse, der skyldes bakterien Legionella pneumophila (i sjældne tilfælde andre legionellaarter). Smitten sker, når man indånder forstøvet vand, forurenet med Legionella. Legionærsyge rammer især ældre og svækkede personer, fx på plejehjem.
Smitte sker oftest i brusebade, eller fra andre anlæg, der spreder forstøvet vand (aerosoler), fx spabade og springvand. Eller fra Legionella, der findes i alle fugtige miljøer (fx kompost og slam fra renseanlæg), især hvis det bliver opvarmet til over 20 grader.

Legionellabakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Derfor er det vigtigt at holde det kolde vand under 20 grader i boliger og det varme vand i hele systemet på mindst 50 grader. Varmt og koldt vand må først blandes, idet det skal bruges.

Vand, der i længere tid holdes på temperaturer mellem 20 og 50 grader, fx i spabade og vandkølere – og hvor aerosolerne kan komme i kontakt med mennesker, skal behandles med stoffer, der hindrer bakterievækst.