Tidligere administrerende direktør i Siemens A/S tiltrådte 1. marts som bestyrelsesformand i IoT Group.

Aktionærerne i IoT Group har indvalgt Jukka Pertola som nyt bestyrelsesmedlem, og efterfølgende har bestyrelsen i IoT Group valgt Jukka Pertola som ny bestyrelsesformand. IoT Group med domicil i Hellerup er en opstartsvirksomhed og består af selskaberne IoT Denmark A/S, IoT Solution A/S samt International IoT Distribution A/S, der alle har Internet of Things som fælles omdrejningspunkt.

Den 58-årige Jukka Pertola har været ansat i Siemens siden 1984, herunder som administrerende direktør for Siemens koncernen i Danmark fra 2002. I efteråret 2017 opsagde han sin stilling i Siemens for at hellige sig arbejdet som bestyrelsesformand i en række danske virksomheder, blandt andre Leo Pharma, Siemens Gamesa Renewable Energy, Tryg og Cowi. I forbindelse med formandsskiftet udtaler den afgående formand og co-founder i IoT Group, Michael Ziegler:

“Bestyrelsen i IoT Group finder det spændende, at vi som opstartsvirksomhed og i en helt anden klasse end de andre virksomheder, som Jukka Pertola deltager i, kan tiltrække ham som formand for vores bestyrelse. Allerede ved etableringen af IoT Group i 2014/2015 var det tanken, at jeg kun midlertidigt skulle beklæde formandsposten.

Det glæder mig derfor at kunne videregive stafetten til en så dygtig og kendt person som Jukka Pertola. Jeg ser frem til at samarbejde med ham i bestyrelsen, hvor jeg fortsat vil være medlem. I bestyrelsen for IoT Group indgår tillige repræsentanter for vore investorer samt professor Jan Damsgaard, der er Institutleder på CBS og medlem af regeringens disruptionsråd, så det er et virkelig stærkt hold vi stiller med.”

Udover at have været administrerende direktør i Siemens A/S i 15 år har Jukka Pertola mange års erfaring fra bestyrelsesarbejdet i en række andre teknologivirksomheder, men det er især erfaringen fra Siemens, Jukka Pertola vil trække på som formand for bestyrelsen i IoT Group. Han lægger vægt på sin forretningsmæssige erfaring fra en global gigant inden for blandt andet industri- og procesoptimering, der kombineret med IoT Groups knowhow vil give optimale muligheder for at udvikle og markedsføre IoT løsninger.

”Jeg synes IoT Group og selskaberne i gruppen har lagt en fornuftig strategi, så den har jeg ikke umiddelbart tænkt mig at ændre markant på. Der er desuden allerede etableret en god teknologisk infrastruktur, så nu gælder det om at hjælpe de danske virksomheder – store som små og nye som veletablerede – med at forstå og anvende de teknologier, der hører Industri 4.0 til. Det er frem for alt det, jeg vil bruge posten som ny bestyrelsesformand til”, siger Jukka Pertola.

”Jeg glæder mig ligeledes over det nye samarbejde med Jukka Pertola. Samtidig vil jeg takke Michael Ziegler, som jeg i sin tid startede virksomheden med, for hans store arbejde i opstartsfasen”, siger Daniel Bachmann, der er administrerende direktør i IoT Group.