På seminaret tryghed i hjemmet, arrangeret af CareWare fortalte Bjarne Nielsen fra IoT Denmark om de forskellige initiativer, der er i gang for at undersøge, hvordan IoT og andre teknologier kan øge sikkerheden og trygheden for ældre i eget hjem.

Udfordringen lige nu er, at antallet af ældre stiger samtidig med, at ressourcerne er stagnerende eller ligefrem faldende. Det stiller store krav til de ældre, som skal ”klare sig selv” i eget hjem så længe som muligt – med den nødvendige hjælp fra kommunen.

En del undersøgelser konkluderer, at det kan skabe utryghed både hos de ældre og de pårørende, at borgerne er ”overladt” til at tage vare på sig selv. Der er i øjeblikket sat forskellige initiativer i gang for at undersøge, i hvor stor udstrækning fx IoT eller andre teknologier kan anvendes til at øge sikkerheden og dermed trygheden.

Bjarne Nielsen præsenterede nogle IoT-løsninger, som kan være med til at monitorere de ældres velbefindende og dermed øge trygheden.

Der skelnes mellem passive og aktive løsninger

Passive løsninger er sensorer, der monitorerer borgerens adfærd, men som ikke kræver handling fra borgeren. De passive løsninger monitorerer borgerens daglige aktiviteter og registrerer afvigelser, fx i den daglige brug af vand eller el, åbning af køleskabet og brug af tv eller radio.

Passive sensorer:

  • Magnetkontakt på køleskabsdør, vinduer eller døre (toilet, hoveddør)
  • PIR sensor (registrering af bevægelse)
  • Sensor på el (registrering af tænd/sluk lys, tv, radio, el-stol)
  • Vandmåler (registrerer tænd/sluk for vand)
  • Faldalarmer – registrerer bevægelse, radar og optiske.

Aktive løsninger er sensorer, som borgeren selv aktiverer. De er ofte to-vejs og kan alarmere pårørende eller plejepersonale.

Aktive sensorer:

  • Ur med aktivitetsmåler og SOS-knap med afgivelse af GPS-position
  • Service- eller alarmknap
  • Sporingsenhed til ældre, der ikke kan finde hjem

Til seminaret var der 50 deltagere fra kommunerne, fra pleje og omsorg og gæster fra blandt andet Oslo Kommune. Spørgelysten var stor, og der blev spurgt ind til tilsagn, GDPR og dækning. Alt sammen noget, der er helt styr på IoT Denmarks løsninger, der bygger på Sigfox-netværket.

Du kan læse mere om sikkerhed og GPDR her og om hvordan Sigfox-netværket fungerer her.

Bjarne Nielsen
Sales Director

Send mig en mailConnect på LinkedIn

Få mere at vide om effektiviseringer og bedre patientbehandling med intelligent styring og fjernmonitorering her.

Læs mere her