Kenneth Jahn Andersen er tiltrådt som administrerende direktør i IoT Denmark A/S. Daniel Bachmann, der er en af virksomhedens oprindelige stiftere, vil fremadrettet koncentrere sig om ledelsen af International IoT Distribution A/S, som bliver en selvstændig produktudviklings- og distributionsvirksomhed.

IoT Denmark A/S, er som den eksklusive Sigfox operatør i Danmark ansvarlig for den danske del af det globale Sigfox netværk. Fremover vil IoT Denmark også varetage løsningssalg af IoT, da aktiviteterne fra IoT Solution A/S lægges over i IoT Denmark A/S.

Kenneth siger om organisationsændringen:

”Vi ønsker at styrke vores position i Danmark, og det sker bedst ved at samle ressourcerne i ét selskab”. Daniel Bachmann, der er særdeles teknologisk velfunderet og brænder for udviklingen af nye IoT koncepter og løsninger, vil til gengæld rette fuldt fokus på løsningsudvikling samt distribution. Daniel Bachmann fortsætter som bestyrelsesmedlem og medejer af IoT Denmark A/S.

”Der er således tale om en helt naturlig organisationsændring”, siger Kenneth Jahn Andersen og tilføjer: ”Den voksende opmærksomhed om mulighederne ved IoT har givet os en række nye, spændende kundeprojekter, og vi har store forventninger til fremtiden på området. Ingen tvivl om, at Danmark er absolut frontløber og trendsættende indenfor IoT, og mulighederne for at skabe smarte, innovative løsninger for både offentlige og private erhvervskunder er enorme for en IoT-nøglespiller som os”. IoT Denmark A/S forventer indenfor kort tid at følge op med offentliggørelsen af store danske projekter, hvor Sigfox er taget i anvendelse både nationalt som internationalt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kenneth Jahn Andersen på e-mail kja@temp.iotdk.dk eller bestyrelsesformand Jukka Pertola på e-mail jp@temp.iotdk.dk