PRESSEMEDDELELSE:

Strategisk samarbejde til gavn for miljø og klima

IoT Denmark A/S har udpeget ARTOGIS a/s til eksklusiv løsningspartner inden for dataopsamling i energi- og forsyningssektoren.

Hellerup den 30. april 2018: Virksomhederne IoT Denmark A/S og ARTOGIS a/s har indgået et strategisk partnerskab, der vil accelerere anvendelsen af Internet of Things i den danske energi- og forsyningssektor. IoT Denmark har således udpeget ARTOGIS til eksklusiv løsningspartner og forhandler af sine Sigfox-baserede dataopsamlingsenheder med tilhørende abonnementer, hvilket betyder, at det både bliver nemmere og billigere at monitorere lokale målepunkter.

”Med IoT Denmarks landsdækkende Sigfox-netværk kan det nu ske helt ud i det fjerneste hjørne af eksempelvis et forsyningsområde, hvor geografien eller topografien f.eks. kan betyde, at der måske ikke er GSM-dækning. Samtidig er der tale om en prisbillig og meget brugervenlig teknologi, der alt andet lige vil betyde en langt bredere udbredelse af målepunkter og skabe grundlag for innovation til gavn for såvel miljø og klima som virksomhedernes økonomi”, siger Henrik Rask, der er direktør i ARTOGIS.

ARTOGIS servicerer kunder inden for bl.a. vand- og spildevandssektoren samt varmesektoren. Da IoT Denmark er den eneste udbyder af et landsdækkende IoT-netværk – Sigfox – til såvel industriel som kommerciel anvendelse, giver partnerskabet derfor rigtig megen mening, da det vil bidrage til, at de fælles kunder får helt nye muligheder med henblik på at sikre et stærkt, datadrevent beslutningsgrundlag for økonomisk og miljømæssig effektiv virksomhedsdrift.

”For Sigfox og IoT Denmark har det været vigtigt, at ARTOGIS har næsten tyve års tradition for at yde en god service og levere it-løsninger af meget høj kvalitet til offentlige virksomheder. Desuden kan jeg godt lide ARTOGIS’ forretningsmodel, der bygger på open source. Det ser vi som en effektiv katalysator for, at nye IoT-løsninger kan etableres hurtigt og omkostningseffektivt”, siger direktør i IoT Denmark, Kenneth Jahn Andersen.

Henrik Rask føjer til, at der med Sigfox-netværket er opstået helt nye muligheder for at tilbyde energi- og forsyningsvirksomheder et langt mere fintmasket og omkostningseffektivt netværk til dataindsamling. Ud over vand- og varmesektorerne ser man ligeledes enorme muligheder, når det gælder virksomheder inden for bl.a. luft og indeklima, vind- og solenergi samt el- og gassektoren. Her er der også behov for flere valide data med henblik på at kunne optimere anlæg, drift og vedligehold af samlede anlæg.

For yderligere information, kontakt venligst direktør Kenneth Jahn Andersen, mobil: 40 15 73 83, e-mail: kja@temp.iotdk.dk eller direktør Henrik Rask, mobil: 23 39 51 61, e-mail: hra@artogis.dk

 

Fakta om IoT Denmark A/S

IoT Denmark har opbygget Danmarks første landsdækkende IoT-netværk til erhvervslivet, med en udendørsdækning på hele 99,7%. Det bygger på den globalt udbredte Sigfox-standard, der benytter den åbne EU 868 MHz frekvens. Netværket er både robust og økonomisk, lige som det kræver meget lidt strøm. Batterilevetiden i en Sigfox IoT-enhed tælles derfor i år i stedet for i måneder. Samtidig er brugerfladen særdeles enkel, og alle enheder kan prækonfigureres således, at det er nemt for slutbrugeren at tage dem i brug ved blot at aktivere et abonnement.

 

Fakta om ARTOGIS a/s

ARTOGIS har leveret sin sago•fonto it-platform til en række offentlige og halvoffentlige kunder landet over. Integreret med IoT Denmarks Sigfox teknologi vil platformen fremadrettet bidrage yderligere til, at kunderne kan høste økonomiske og miljømæssige gevinster igennem effektiv udnyttelse af IoT til sikring af datadrevne beslutninger. Platformen giver desuden kunderne økonomisk og teknologisk råderum til udvikling af innovative it-løsninger, der sikrer fremtidens forsyning, infrastruktur og miljø- og klimaindsats uanset geografisk udstrækning.