Vi støder på det i medierne med jævne mellemrum. Ældre, demente mennesker forlader deres hjem og kan ikke finde tilbage. Det skaber usikkerhed hos den demente, utryghed hos de pårørende og kræver ekstra ressourcer fra eventuelt plejepersonale og i sidste ende politiet. Det koster menneskeliv hvert år, da ikke alle bliver fundet i tide.

De seneste tre år er 29 demente fundet omkomne efter at være gået hjemmefra. De dør af dehydrering eller kulde. Hvert år forlader over tusind demente ældre deres hjem og kan ikke selv finde tilbage. Tallet er sandsynligvis stigende, da antallet af personer med demens stiger drastisk – lige nu ligger det på knap 90.000 for personer over 65 år, og det tal ventes at stige til 134.000 indenfor de kommende 15 år.

Med en lille investering i en sporingsenhed, en såkaldt vandrealarm, kunne mange af de ressourcer, der anvendes på at bringe de demente tilbage i sikkerhed være sparet – og menneskeliv ligeså. Enheden er en passiv monitorering, der fungerer sådan, at så længe den demente er på et ”sikkert” område, foretager enheden sig ikke noget. Så snart den demente bevæger sig ud fra det sikre område, starter enheden med at sende en alarm og herefter GPS-positioner til relevante personer, pårørende, plejepersonale eller alarmcentral. De ved så, i hvilket afgrænset område de skal lede efter den demente.

Hos IoT Denmark leverer vi enheder baseret på Sigfox-netværket. Det giver den ekstra fordel, at den ældre kan spores også i områder uden GPS-dækning. Det kan være umuligt at fastlægge en position f.eks. i garager, udestuer eller kældre, men så anvender enheden triangulering mellem Sigfox-antennerne til at bestemme, hvilket området man skal lede i. Det var en fordel, der kom en ældre 90-årig mand fra Spanien til gode. Han forsvandt i december 2021 i et uvejsomt område uden GPS-dækning. Men fordi han havde sporingsenheden med Sigfox-teknologi på sig, kunne Sigfox træde til og hjælpe politiet med at finde ham og få ham sikkert hjem.

Vil du have mere at vide om sporingsenheder til ældreplejen, så tag fat i Bjarne Nielsen for en uforpligtende snak om mulighederne for jer: 61 610 030 eller bn@iotdk.dk

Bjarne Nielsen
Sales Director

Send mig en mailConnect på LinkedIn

Få mere at vide om effektiviseringer og bedre patientbehandling med intelligent styring og fjernmonitorering her.

Læs mere her