Har du for meget plads? Og hvordan benytter du den? 

Ny Nordisk analyse indenfor facility management, viser at en typisk virksomhed kan reducere deres lokaleomkostninger med op til 30% ved at anvende IoT.

 

Deltag i vores webinar

I samarbejde med vores nordiske partner, Rapal, afholder vi et webinar torsdag den 22. oktober kl. 14-15. Her vil Rapal, gennemgå muligheder og fordele ved at anvende IoT til optimering af dine lokalefaciliteter. I løbet af webinaret vil Rapal dele ud af deres erfaringer fra aktuelle cases og fremvise facts og benchmarks fra deres årlige facility management rapport – Optimaze Workplace Review – der er baseret på data og tal indsamlet fra større private og offentlige virksomheder i Norden. Information, der kan inspirere til, hvordan dine økonomiske og fysiske rammer kan forbedres, så du også kan reducere omkostninger på op mod 30%.

Udgangspunktet for at kunne opnå lignende store besparelser er at få et overblik over den nuværende brug af de eksisterende lokaler. Det får du ved at montere simple IoT-enheder, der indsamler data, som gør dig i stand til at træffe faktuelle beslutninger – f.eks. på følgende scenarier: 

Permanente eller fleksible pladser?

Sensordata kan hjælpe med at måle din aktuelle kapacitetsgrad på kontorer og i mødelokaler og hjælpe med en afklaring af: Hvor meget plads har du reelt brug for i dagligdagen? Er det mest optimalt at have faste eller fleksible pladser?

Lokaleoptimering og indeklima

Indsigten fra data kan bruges til at identificere uudnyttede kvadratmeter og reducere omkostninger – og ikke mindst følge op på indeklimaet og skabe et godt arbejdsmiljø. Effektivitet og trivsel stiger, når indeklimaet er godt – og det er påvist, at et lavt niveau af CO2 indendørs, mindsker risikoen for virusspredning.  

Optimering af ejendomsporteføljen

Der kan optimeres på omkostningerne til fast ejendom ved bedre at forstå den totale kapacitetsudnyttelse af bygninger.

Service og rengøring 

Rettidig og grundig rengøring er vigtig. Men hvornår er det nok? Sensordata giver viden om, hvilke bygninger, lokaler og møderum, der benyttes hvornår: På den baggrund kan rengøringen sættes målrettet ind og kantinedriften og service til møderum optimeres.

Hvad får du med fra webinaret?

Ved at deltage på webinaret får du aktuelt indblik i, hvilke besparelser og optimeringer på facility management området andre virksomheder reelt har opnået ved brug af sensordata, samt et indblik i et nyudviklet Covid-19 redskab, der hjælper til at skabe de bedste og mest sikre rammer på arbejdspladsen.  

 

Indlægsholdere

Karina Holmegaard

Karina Holmegaard
Senior Business Development Manager, IoT Denmark

 

Pontus Kihlman
Executive Consultant, Rapal Oy

 

Rainer Lund
Head of International Sales, Rapal Oy

 

Vi håber på at se dig! Tilmeld dig allerede nu

 

Ja, tak – Tilmeld mig webinaret

 

SU. 20.10.20

OBS. Webinaret foregår på engelsk

 

Læs mere om Rapal: https://www.rapal.com/

 

Her ses et par eksempler på dashboardet der følger med løsningen.