Kommer

Tekst kommer

“Vi har brug for ordentlige data og dokumentation, så vi kan få det bedst mulige beslutningsgrundlag for, hvornår containerne skal tømmes, og hvordan
vi sikrer den mest effektive rute. Tømning med faste intervaller giver ingen mening og medfører alt for meget spildkørsel.”

Mads Sørensen – Fanø Kommune